Kedves leendő Vendégünk!

Örülünk, hogy minket választottál! Szépülésed első lépését itt megkezdheted.
Az előzetes személyes vagy online konzultáció után a szándékod megerősítéséhez a szolgáltatás foglalóját itt tudod kártyával fizet akár otthonról kényelmesen, hotelből.

Mielőtt foglalási szándékod megerősítését, a kártyás fizetést megkezded, szeretnélek tájékoztatni a foglaló fogalmáról.

Szolgáltatás Csúszás – Ezer ok miatt lehetséges- felelősséget ezért nem tudunk vállalni,  Ne siess!

pl, késik az előtted levő Vendég, vastagabb szemhéj sminktetoválást szeretne, a már elrontott sminktetoválását az általa küldött fotó nem adta vissza, a javítási feladat tovább tart.

Az online bejelentkezés kényelmét tettük lehetővé messziről érkező Vendégeink és a Te számodra is.

A Vendégek által küldött fotók nem adják vissza teljes mértékben a feladatot, ezért előfordulhat, hogy több időre lehet szükség-(ed). Időben kényelmesen érkezz, hogy az akár esetleges csúszás sem legyen probléma. Az arcodról van szó, ne rohanj, Mi a munkaidőnk rovására is  vállaljuk, hogy Vendégeinkre annyi időt fordítunk, amennyire szükség van.  Szánd rá Te is kényelmesen az időt.

Miután ezt elolvastad és tudomásul vetted várunk szeretettel! Szolgáltatás foglalód fizetését megkezdheted ITT: https://sminktetovalasmagyarzsuzsa.hu/szolgaltatas_foglalo

Madonna-PMU-ART Kft. 1052 Budapest, Régi posta utca 4. Cégjegyzékszám: 01-09-280154 Adószám: 25524255-1-41 Számlaszám: 10918001-00000087-45930008 – A foglalót utalni nem lehet. A webshopban tudod bankkártyával fizetni ITT: https://sminktetovalasmagyarzsuzsa.hu/szolgaltatas_foglalo IBAN: HU76 1091 8001 0000 0087 4593 0008 Swift kod: BACXHUHB

Bejelentkezés: +36703130313 Csak szakmai info: +36706333213 Mail: magyarzsuzsa.madonna@gmail.com Web: www.sminktetovalasmagyarzsuzsa.hu Kártyás fizetés szolgáltatói: Paylike.hu (https://paylike.hu/)

Felhasználó lehet mindenki, a weboldalon regisztrált természetes vagy jogi személy, aki a regisztrációjával egybekötve az alábbi felhasználási feltételeket elolvasta és elfogadta saját felelősségre. A felhasználási feltételek a weboldal használatához kötelezően mindenkire érvényesek és irányadóak.

A Felhasználó a regisztrációval elfogadja jelen felhasználási feltételeket, amely a regisztráció létrejöttével és az ott megadott személyes adatokkal egyetemben a két fél közötti írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja (adatbázisba menti a szerződés tényét, lényeges jellemzőit, kapcsolódó információit, adatait) és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, ahhoz a szerződő a következőképpen férhet hozzá: Jelen felhasználási feltétel szövege elérhető:

A weboldalra regisztrált felhasználók adatait a Madonna PMU Art Kft bizalmasan kezeli és azt harmadik fél részére nem adja át. Az ajánlatok regisztráció nélkül is megtekinthetők, azonban a weboldalon felkínált szolgáltatások megvásárlásaihoz, illetve igénybe vételéhez regisztrált felhasználóvá kell válni. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a megadott e-mail címre a társaság bármikor hírlevelet küldhet a részére, melyek tartalmazzák a társaság promóciós ajánlatait, valamint aktuális híreit vagy egyéb a társasággal kapcsolatos információkat.

Amennyiben a felhasználó nem szeretne több promóciós értesítést kapni a társaságtól, akkor ennek a megszüntetésére a felhasználónak e-mailben kell jeleznie a társaság részére (a leiratkozó link segítségével). Felhasználó személyes adatait módosíthatja, amennyiben valamilyen változás következett be, ezt a felhasználónak e-mailben kell elküldenie a magyarzsuzsa.madonna@gmail.com e-mail címre neve és e-mail cím megadásával.

A szolgáltató az adatok módosításához kérhet más a felhasználó beazonosításához szükséges adatot. Személyes adatnak minősül a név, e-mail cím, lakcím, valamint minden további olyan adat, amely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható.

A felhasználóknak a szolgáltatás megfizetéséhez bizonyos esetben bankszámla megadására is szükség lehet.

A6:185. § [Foglaló] (1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. (2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. (3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. (4) A foglaló elvesztése, vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken. (5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.

Változás jogintézményt a régi Ptk. a szerződést biztosító mellékkötelezettségként szabályozta [Ptk. 243-245. §] nemcsak a szerződés megkötésekor átadott pénzösszeget lehet foglalónak tekinteni – az új Ptk. szerint ugyanis lehetőség van arra, hogy akár a szerződéskötés előtt, akár a szerződéskötés után kerüljön a foglaló átadására sor. (A változás indokolt volt elsősorban a banki átutalással történő teljesítés, a banki átutalások számának megnövekedése miatt.) Szakít a régi Ptk. azon szabályával, hogy pénz mellett más dolgot is lehetett foglalónak tekinteni – foglaló csak pénzben adható a törvény szövege szerint. (Az indokolás szerint azonban ez diszpozitív szabály, a felek megállapodhatnak más dolog átadásában is.) a Ptk. szerint a kötelezettségvállalás erősítéseként adják át (és nem annak jeléül – az utóbbi céljára az előleg szolgál.) a kétszeresen visszatérítendő, vagy elveszett foglaló nemcsak a kártérítésbe, hanem a kötbérbe is beszámítandó. a bíróság a túlzott mértékű foglalót csak a kötelezett kérelme esetén mérsékelheti. A foglaló érvényessége változatlanul nincs írásbeliséghez kötve – az írásbeliség elmaradása azonban bizonyítási problémákat vethet fel. Amennyiben a szerződést teljesítik, a foglalót a szolgáltatás ellenértékeként kell elszámolni. Amennyiben van teljesítés elmaradás, akkor a foglaló elvesztése, vagy kétszeres visszaadása még nem mentesít az alól, hogy a másik fél a teljesítést követelhesse – vagyis a foglaló szankciós jellege a szerződésszegés jogkövetkezményei alól nem mentesít.

A bírói gyakorlat jellemző módon a szerződési érték, ellenérték 10%-a alatt nem tekintette túlzottnak a foglaló mértékét – míg 10% fölött az eset körülményeitől függően.”